Pravila uporabe - Nadzorovan.si

Osnovna določila

Spletna aplikacija »nadzorovan.si« (v nadaljevanju: Aplikacija) Piratske stranke Slovenije, Majaronova ulica 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik) vključuje uporabo mobilne aplikacije, s katero lahko uporabnik aplikacije (v nadaljevanju: uporabnik) fotografira nadzorne kamere in posnete fotografije nato vključi v interaktivni zemljevid kamer na spletni strani ponudnika uporabnikom pametnih naprav na platformah iOs in Android.

Pogoji uporabe storitve predstavljajo pravni dogovor med uporabnikom in ponudnikom za uporabo te storitve. Kadar uporabnik uporablja storitev, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe.

Ponudnik si brez predhodne najave pridružuje pravico do sprememb pogojev poslovanja.

Obveznosti in omejitve odgovornosti

Aplikacija se lahko uporablja le v skladu z veljavno zakonodajo. Pošiljanje ali distribucija vsebine, ki bi kršila veljavno slovensko zakonodajo ali zakonodajo drugih držav (v primeru da se aplikacija uporablja v drugih državah) je prepovedana. Prepovedano je razpošiljanje žaljivih, sovražnih ali nelegalnih vsebin. Uporabnik se zavezuje, da v celoti prevzema kakršnokoli odgovornost za vsebino, ki je prikazana ali odposlana preko aplikacije.

Ponudnik ni odgovoren za dejanja, ki jih izvaja uporabnik s pomočjo najete aplikacije. Ponudnik prav tako ni odgovoren za točnost predstavljenih podatkov ter vsebine, posredovane prejemnikom preko aplikacije.

Pod nobenim pogojem ponudnik ali njegovi podizvajalci oz. ponudniki storitev, ki omogočajo delovanje aplikacije in zaposleni niso odgovorni za kakršnokoli nastalo finančno škodo.

Upravljanje aplikacije

Z aplikacijo lahko upravlja uporabnik sam, pod pogoji, ki jih določujejo pogoji uporabe.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za dejanja uporabnika znotraj aplikacije. Ravno tako ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgube podatkov, ki so bile posledice uporabnikovega ravnanja.

Garancija

Ponudnik ne zagotavlja, da bo storitev delovala neprekinjeno ali brez morebitnih napak. Storitev je na voljo v takšni obliki, kot je.

Varovanje zasebnosti

Ponudnik aplikacije zbira določene podatke o uporabnikih zgolj za namen zagotavljanja boljše storitve in komuniciranja z uporabniki, vezano na uporabo aplikacije oziroma podporo pri uporabi le te, kot tudi za spremljanje statistike njihove uporabe.

Ponudnik zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Ponudnik zbranih podatkov o svojih uporabnikih nikoli ne posreduje tretjim osebam, razen državnim organom za namen pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, kadar ti to izrecno zahtevajo, na podlagi odredbe pristojnega sodišča.

Ponudnik shranjuje vse podatke na tehnično in programsko varovani računalniški opremi.

Prekinitev uporabe

Ta sporazum lahko uporabnik prekine kadarkoli tako, da pošlje pisni zahtevek o prekinitvi uporabe na naslov Piratska stranka Slovenije, Majaronova ulica 6, 1000 Ljubljana ali elektronsko sporočilo na info@piratskastranka.si. Zahtevek mora vsebovati ime in priimek uporabnika ter uporabniško ime za uporabo aplikacije.

Ponudnik lahko prekine ta sporazum ali storitev kadarkoli in brez posebnega razloga, s predhodnim obvestilom ali brez. Ponudnik zaradi takšne prekinitve nima nikakršne odgovornosti nasproti uporabniku ali tretjim osebam.

Ukinitev računa

V primeru prekinitve razmerja med uporabnikom in ponudnikom se najkasneje po preteku 30-ih dni od prejema zahtevka izbriše uporabnikov račun.

Druga določila

Fotografije posnete s strani uporabnika in naložene z aplikacijo so last avtorjev, ponudnik uporabnikom ponuja brezplačno gostovanje vsebin na svojem strežniku za potrebe objave. Uporabnik se z nalaganjem fotografij v aplikacijo strinja s tem, da so slike objavljene pod prosto dostopno licenco CC-by-nc.

Če je katerokoli določilo tega sporazuma po merodajnem pravu neveljavno ali neizvršljivo, bodo ta določila omejena oziroma umaknjena iz sporazuma z namenom, da sporazum ostane veljaven in izvršljiv.

Ponudnik in uporabnik se strinjata, da ta sporazum predstavlja izjavo o medsebojnem razumevanju in sprejemanju pogojev in ukinja kakršenkoli drugačen pisni ali ustni dogovor.

Ponudnik in uporabnik se strinjata, da morebitne spore v zvezi s tem sporazumom rešujeta po mirni poti, če to ne bo mogoče, pa je za rešitev spora pristojno krajevno pristojno sodišče po sedežu ponudnika.